.

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบ LMS (Learning Management System) ของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่รั้วโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม Google Apps for Education

 

ทำเนียบครูเข้าอบรม Google Apps for Education

 ลงทะเบียนขอใช้งานอีเมล์ @yantakao.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนขอใช้งาน E-Mail @yantakao.ac.th ที่นี่

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558 ที่นี่ !!!

รายชื่อครุูเข้าอบรม Google for Education

ลงเบียนอบรม lms ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ตอบแบบสอบถามการอบรมระบบ LMS ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ผลการตอบแบบสอบถาม


ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวนักเรียน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบรม Lms ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ วันที่ 24-25 ก.ค. 57 
       อบรม Lms. ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมการฝึกพิมพ์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี 2556 วันที่ 2-30 เมษายน 2556 จัดโดยเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คอม ม.1 ห้องเรียน iPad วันที่ 26-29 มีนาคม 2556
อบรมครูกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ข่าวสารรายวิชา ง32242 คอมพิวเตอร์ 2 (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C)
 

 รายวิชา ง32242  คอมพิวเตอร์ 2 (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C)

 ให้นักเรียนห้อง  ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6, ม.5/7 , ม.5/8 เข้าระบบ LMS ตรวจเช็คการสอบและงานทั้งหมด ให้เสร็จภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาเที่ยงคืน ซึ่งงานทั้งหมดประกอบด้วย 

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบทดสอบกลางภาค เรียนที่ 2/2555

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

แบบทดสอบปลายภาค เรียนที่ 2/2555

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 

ประกาศเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556  .....ครูวิญารัตน์  คงจันทร์    


ข่าวสาร รายวิชา ง32102 เทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 

รายวิชา ง32102  เทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ให้นักเรียนห้อง ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3, ม.5/9  เข้าระบบ LMS ให้นักเรียนตรวจเช็คการสอบและการส่งงานให้ครบ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาเที่ยงคืน งานทั้งหมดประกอบด้วย

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555

ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2556 .......ครูวิญารัตน์  คงจันทร์

 
 
 
 
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.6.103
คุณเข้าชมลำดับที่ 472,556
 
: โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
เลขที่ 300 หมู่ 1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
Tel : 075281474
Email : yantakao@obec.go.th