.

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบ LMS (Learning Management System) ของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่รั้วโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายวิชาเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ม.6 
      นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชาฟิสิกส์ ได้ที่นี่ !!!!
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 การงานอาชีพฯ 
     
อบรมการฝึกพิมพ์ 
      วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2556  นักเรียนชั้น ม1/1 อบรมการฝึกพิมพ์สัมผัสที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ 
      เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมการฝึกพิมพ์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี 2556 วันที่ 2-30 เมษายน 2556 จัดโดยเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คอม ม.1 ห้องเรียน iPad วันที่ 26-29 มีนาคม 2556
อบรมครูกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ข่าวสารรายวิชา ง32242 คอมพิวเตอร์ 2 (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C)
 

 รายวิชา ง32242  คอมพิวเตอร์ 2 (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C)

 ให้นักเรียนห้อง  ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6, ม.5/7 , ม.5/8 เข้าระบบ LMS ตรวจเช็คการสอบและงานทั้งหมด ให้เสร็จภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาเที่ยงคืน ซึ่งงานทั้งหมดประกอบด้วย 

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบทดสอบกลางภาค เรียนที่ 2/2555

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

แบบทดสอบปลายภาค เรียนที่ 2/2555

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 

ประกาศเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556  .....ครูวิญารัตน์  คงจันทร์    


ข่าวสาร รายวิชา ง32102 เทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 

รายวิชา ง32102  เทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ให้นักเรียนห้อง ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3, ม.5/9  เข้าระบบ LMS ให้นักเรียนตรวจเช็คการสอบและการส่งงานให้ครบ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาเที่ยงคืน งานทั้งหมดประกอบด้วย

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555

ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2556 .......ครูวิญารัตน์  คงจันทร์

 
 
 
 
เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 เมษายน 2557
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.62.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 274,022
 
: โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
เลขที่ 300 หมู่ 1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
Tel : 075281474
Email : yantakao@obec.go.th