.

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบ LMS (Learning Management System) ของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่รั้วโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

สอบกลางภาค

แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม Google Apps for Education

 

ทำเนียบครูเข้าอบรม Google Apps for Education

 ลงทะเบียนขอใช้งานอีเมล์ @yantakao.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนขอใช้งาน E-Mail @yantakao.ac.th ที่นี่

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558 ที่นี่ !!!

รายชื่อครุูเข้าอบรม Google for Education

ลงเบียนอบรม lms ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ตอบแบบสอบถามการอบรมระบบ LMS ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ผลการตอบแบบสอบถาม


ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวนักเรียน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมการฝึกพิมพ์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี 2556 วันที่ 2-30 เมษายน 2556 จัดโดยเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คอม ม.1 ห้องเรียน iPad วันที่ 26-29 มีนาคม 2556
อบรมครูกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ข่าวสารรายวิชา ง32242 คอมพิวเตอร์ 2 (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C)
 

 รายวิชา ง32242  คอมพิวเตอร์ 2 (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C)

 ให้นักเรียนห้อง  ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6, ม.5/7 , ม.5/8 เข้าระบบ LMS ตรวจเช็คการสอบและงานทั้งหมด ให้เสร็จภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาเที่ยงคืน ซึ่งงานทั้งหมดประกอบด้วย 

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบทดสอบกลางภาค เรียนที่ 2/2555

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

แบบทดสอบปลายภาค เรียนที่ 2/2555

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 

ประกาศเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556  .....ครูวิญารัตน์  คงจันทร์    


ข่าวสาร รายวิชา ง32102 เทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 

รายวิชา ง32102  เทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ให้นักเรียนห้อง ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3, ม.5/9  เข้าระบบ LMS ให้นักเรียนตรวจเช็คการสอบและการส่งงานให้ครบ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาเที่ยงคืน งานทั้งหมดประกอบด้วย

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

งานนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (ส่งไฟล์ผ่านระบบ LMS + รายงาน 1 เล่ม)

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555

ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2556 .......ครูวิญารัตน์  คงจันทร์

 
 
 
 
ตุลาคม 2558
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.87.40.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 502,585
 
: โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
เลขที่ 300 หมู่ 1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
Tel : 075281474
Email : yantakao@obec.go.th